Ημέρα: 5 Ιανουαρίου 2021

“Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων”

Εγκρίθηκε ομόφωνα, στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης από

“Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2021 της υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου, Μούκα Ελένης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                       Αλόννησος, 14/12/2020 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.: 7022