ΣΦΗΟ Δημόσια Διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες

Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αλοννήσου, πραγματοποιήθηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. Η διαβούλευση με τίτλο: ”Δημόσια Διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων” του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αλοννήσου, διοργανώθηκε από τον Δήμο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για την ενημέρωση και προβολή της διαβούλευσης, ο Δήμος ανάρτησε την πρόσκληση στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://alonissos.gov.gr/prosklisi-sfio-alonissos-2022/

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση της Διαβούλευσης αναφορικά με το ΣΦΗΟ του Δήμου Αλοννήσου στην παρούσα ιστοσελίδα

Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021 – Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Άξονα προτεραιότητας 2 (ΑΠ.2.) » του Πράσινου Ταμείου.