ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια σύνταξης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

,

ο Δήμος Αλοννήσου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην δημόσια διαβούλευση με θέμα:

«Δημόσια διαβούλευση-Συμμετοχικές διαδικασίες: Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/6/2022 και ώρα 10:00π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρακάτω διεύθυνση:

https://vmctech.my.webex.com/vmctech.my/j.php?MTID=mf724abaa3f05af87d3cc010b2b7c0e96

Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021 – Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Άξονα προτεραιότητας 2 (ΑΠ.2.) » του Πράσινου Ταμείου.