ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΣΤΑΝΙΑ» ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ¨

“Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2021 της υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου, Μούκα Ελένης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                       Αλόννησος, 14/12/2020 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.: 7022