Δελτία Τύπου

“Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων”

“Εγκρίθηκε ομόφωνα στην 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης από

Popup sample content