υπερωριακη εργασια

“Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2021 της υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου, Μούκα Ελένης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                       Αλόννησος, 14/12/2020 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αριθ. Πρωτ.: 7022

«Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2021 της υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου, Δημητρακοπούλου Ιόλης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                        Αλόννησος 14/12/2020 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Αριθ.