Νέα Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Αλοννήσου, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Αλοννήσου έτους 2023

Επειδή είστε ιδιοκτήτης όμορης επιχείρησης, έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Αλοννήσου – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 8κ.μ., και ενός