Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης από την μείζονος μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο 2.α του νόμου 3852/2010.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης