Συντάκτης: ΣΜΑΡΩ ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης εξωτερικών δικτυών ύδρευσης Δήμου Αλοννήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΣΤΑΝΙΑ» ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ¨