“Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

Ένταξη Πράξης του Δήμου Αλοννήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια στεγάστρων και εγκατάσταση στάσεων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αλοννήσου» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλοννήσου (Ν. Μαγνησίας). Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.