Προσλήψεις Προσωπικού

Εδώ αναρτώνται οι ανάγκες πρόσληψης εργατικού δυναμικού διάφορων ειδικοτήτων από το Δήμο Αλοννήσου.
ΣΟΧ2/2022 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 14/06/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ1

Πίνακες Εργατών

<strong><u>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</u></strong>

«Για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με σκοπό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εως και 18/05/2022)

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)   Το Παράρτημα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ Π.Α.γ.Ο. 2021-2022

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6046/29-12-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑγΟ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ7-2021

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 7/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ