Προσλήψεις Προσωπικού

Εδώ αναρτώνται οι ανάγκες πρόσληψης εργατικού δυναμικού διάφορων ειδικοτήτων από το Δήμο Αλοννήσου.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ7-2021

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 7/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ