ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

κατάθεση αιτήσεων από Τετάρτη 03/8/2022 έως και 19/8/2022 ημέρα Παρασκευή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΣΟΧ-5_2022


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΦΕΚ-3327_Β_2022


ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ