ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 15/2024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

15/2024 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή, 29 Μαρτίου · 6:00  – 9:00 μμ

Ζώνη ώρας: Europe/Athens

Πληροφορίες για συμμετοχή στο Google Meet

Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://meet.google.com/qxx-zvkw-jkj