“Δήμος Αλοννήσου και Πρόγραμμα LIFE”

Ο Δήμος Αλοννήσου είναι ένας από τους πέντε πιλοτικούς νησιωτικούς Δήμους της χώρας, που στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» εστιάζει στη μείωση της σπατάλης των πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, φυτικών και ζωικών υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, στην ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών. Επίσης, αφορά στη διατήρηση ενός προϊόντος σε καλή λειτουργική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, στη χρησιμοποίηση προϊόντων για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς χρήστες (sharing economy) και στη χρήση της υπηρεσίας που προσφέρει ένα προϊόν και όχι την κατοχή αυτού του ίδιου του προϊόντος.

Στα πλαίσια αυτά και μέσα στο δύσκολο, λόγω πανδημίας, περιβάλλον που ζούμε, συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας, που αξιοποιώντας παλιά υλικά έδωσε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο τόνο στον στολισμό του Δημαρχείου. Αυτή ήταν μόνο η αρχή και ελπίζουμε το 2021 να είναι μια εντελώς διαφορετική χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κάνουμε πράξη σε μεγαλύτερη κλίμακα την μετάβαση του νησιού μας στη κυκλική οικονομία και στα οφέλη της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ευχαριστούμε την ομάδα εργασίας και ευχόμαστε «Καλή και Καθαρή Χρονιά».

#LIFEIPproject#LIFEprogramme#CircularGreece#CircularEconomy