ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 07:23

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ οικ. έτους 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                                   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                Αλόννησος 14/12/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης ( ΟΠΔ) έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Το   διοικητικό συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με την υπ. αριθμ. 47/2015 απόφαση ενέκρινε τον προϋπολογισμό του δήμου Αλοννήσου

για το οικ. έτος 2016 ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ οικ. έτους 2016

Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις   Προϋπολογισμός  
Αριθμοί     σε ευρώ  
0 Τακτικά Έσοδα   106.150,00  
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)   115.600,00  
2 Έσοδα παρελθόντων ετών   0,00  
31 Εισπράξεις από Δάνεια   0,00  
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά      
  παρελθόντα έτη   0,00  
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων   86.300,00  
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους   44.908,26  
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   0,00  
  Σύνολο Εσόδων :   352.958,26  
       
Κωδικοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός  
Αριθμοί     σε ευρώ  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 200.150,00  
  Αμοιβές και παροχές τρίτων    
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 29.950,0  
  Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα    
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 19.636,26  
  Τοκοχρεολύσια δανείων    
651 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 0,00  
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 9.750,00  
  Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα    
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,Λοιπά έξοδα 900,00  
  Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.    
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο 540,00  
  Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις    
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 86.300,00  
  Επενδύσεις    
71 Αγορές 2.732,00  
73 Έργα 0,00  
74 Μελέτες 0,00  
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00  
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0,00  
9111 Αποθεματικό 3.000,00  
  Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 352.958,26  
           

Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

Διαβάστηκε 883 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ οικ. έτους 2016