ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://alonnisos.gov.gr Thu, 22 Mar 2018 09:42:47 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1230-prosklisi-o-e https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1230-prosklisi-o-e ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Thu, 08 Mar 2018 12:22:26 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1219-prosklisi-se-synedriasi-oe https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1219-prosklisi-se-synedriasi-oe ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 23 Feb 2018 14:30:42 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1179-prosklisi-se-synedriasi-oe https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1179-prosklisi-se-synedriasi-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                                Αλόννησος  11/12/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5570

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,  μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ, μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ψήφιση πίστωσης 5.000 Ε σε βάρος του ΚΑ 70.7331.01 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 5.000 ευρω.

2  Ψήφιση πίστωσης 3.720 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.06 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 3.720 ευρω

3  Ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρω  σε  βάρος του 70/6117.03 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΟΣΜΩΝ  πρου/σμού 6.000 ευρω.

4  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

6  Ψήφιση πίστωσης  1.860 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/6117.07 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ πρου/σμού 1.860,00 ευρω

7  Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 7η  αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων  οικονομικού έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου

8  Περί επικύρωσης των πρακτικών Ι  και ΙΙ του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ πρού/σμού 1.320.000 ευρω πλέον ΦΠΑ 24%  συνολικός πρου/σμός  1.636.800 ευρω

9  Περί αύξησης ή μη του τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το έτος 2018

10  Κατάθεση αγωγής κατά κληρονόμων Γ. Κυριαζή για την αποβολή από καταπατηθείσα δημοτική έκταση στην περιοχή Πατητηρίου και ψήφιση πίστωσης 1054,00 ευρω

11  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το έτος 2018

                                                                                                                      

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 11 Dec 2017 14:52:26 +0200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 22/2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1170-prosklisi-se-synedriasi-oe-22-2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1170-prosklisi-se-synedriasi-oe-22-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  27/11/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5248

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Καλογιάννη  Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 7ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων οικον. Έτους 2017

2  Περί καθορισμού όρων για την σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 120.000 ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Τραπεζικό ίδρυμα για την  προμήθεια καινούργιου λεωφορείου 38 θέσεων

3  Περί  ανατροπής της αριθμ. 4786/25-10-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 184 πίστωσης ύψους 1.000 ευρω του πρου/σμού εξόδων του ΚΑ 25/6233.01 που θα διατεθούν με νέα απόφαση της ΟΕ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από χρηματοδότηση του ΥΠ. ΕΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

4  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στην συνεδρίαση  στις 9-1-2018, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων στο ίδιο δικαστήριο, προς απόκρουση πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου κατά δήμου Αλοννήσου και Ανδρέα Χάλαρη, περί αναγνωρίσεως κυριότητας του δημοσίου στην έκταση που διεκδικεί από τον δήμο ο Α. Χάλαρης με την αριθμ. 493/2011 αγωγή επί εδαφικής εκτάσεως στη θέση ΚΑΒΑΚΙΑ εμβαδού 16.389,40 τα.μ και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,20 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

5  Περί έγκρισης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και περί διάθεσης πίστωσης  4.464,00 ευρω από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

6  Καθορισμός συνδρομών μελών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους για την περίοδο 2016-2017

7  Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 27 Nov 2017 14:52:24 +0200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 21/2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1159-prosklisi-se-synedriasi-oe-21-2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1159-prosklisi-se-synedriasi-oe-21-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  12/10/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 4535

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Kαλογιάννη  Δ. Θεόδωρο, μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,   αντιπρόεδρος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ,  μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί έγκρισης Τεχνικής Εκθεσης - Μελέτης του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

2  Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικον. Έτους

3  Περί  έγκρισης  πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 6η αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων οικον. Έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου μας

4  Περί διερεύνησης για την δυνατότητα σύναψης τοκοχρεολυτικού  δανείου ύψους 120.000 ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ή  άλλο Τραπεζικό   ίδρυμα για την προμήθεια καινούργιου λεωφορείου τριάντα οκτώ  38 θέσεων

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Thu, 12 Oct 2017 11:33:41 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/2017 ΟΕ https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1140-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-oe https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1140-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                      Αλόννησος  4/8/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ/λου 3445

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,   μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 8 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  ψήφισης  πίστωσης   1.890,84 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Α 30.6662.01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

2  Ορισμός πληρεξουσιου  δικηγόρου

3  Περί  έγκρισης  πραγματοποίησης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος        διαφόρων ΚΑ μετά την 5η Αναμόρφωση του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

4  Ψήφιση πίστωσης 16.963,20 ευρω σε βάρος του ΚΑ 20/6262.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ πρου/σμού 13.680 ευρω    πλέον ΦΠΑ 24% συνολικός πρου/σμός 16.963,20 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25.7131.05 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ

6  Περί  έγκρισης συνολικής πολυετούς δαπάνης ποσού 1.636.800,00 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ και έγκριση διάθεσης πίστωσης   ποσού 5.000 ευρω για το τρέχον έτος 2017

7  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

8  Περί ψήφισης πίστωσης 5.580 σε βάρος του ΚΑ 20.6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

9  Περί ψήφισης πίστωσης 15.000 ευρω σε βάρος  του ΚΑ 20/7135.01 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7135.09 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΛΑΒΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

11  Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράταση στη συνεδρίαση στις 24-10-2017 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου/Τακτική Διαδικασία, σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων προς απόκρουση αγωγής  του Ανδρέα Χάλαρη του Νικολάου και β) έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 1.215,20 ευρω  συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

                                                                                                                         

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                             Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 04 Aug 2017 13:51:09 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/2017 ΟΕ ''Ληψη απόφασης περί επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/17'' https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1133-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-18-2017-oe-lipsi-apofasis-peri-eparkeias-pistoseon-gia-tin-systasi-neon-theseon-ston-oev-tou-dimou-alonnisou-symfona-me-tis-diatakseis-tou-arthrou-24-tou-n-4479-17 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1133-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-18-2017-oe-lipsi-apofasis-peri-eparkeias-pistoseon-gia-tin-systasi-neon-theseon-ston-oev-tou-dimou-alonnisou-symfona-me-tis-diatakseis-tou-arthrou-24-tou-n-4479-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/2017 ΟΕ ''Ληψη απόφασης περί επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/17''

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 24 Jul 2017 08:39:36 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 18/2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1131-prosklisi-se-synedriasi-oe-18-2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1131-prosklisi-se-synedriasi-oe-18-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 3167

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτης  μέλος

3)Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος μέλος

4) Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Ληψη  απόφασης  περί  επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του  Δήμου  Αλοννήσου σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρρθρου  24  του Ν. 4479/17

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 21 Jul 2017 11:13:39 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1129-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-17-2017-oikonomikis-epitropis https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1129-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-17-2017-oikonomikis-epitropis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  19/7/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 3134

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2)Καλογιάννη  Δ.  Θεόδωρο,    μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,   μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,   μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  17 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι και ΙΙ  και  κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 0 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥς 2017 - 2018  συνολικού πρου/σμού 70.412,88 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

Επειδή ο δήμος κινδυνεύει να μείνει χωρίς καύσιμα το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Wed, 19 Jul 2017 12:51:46 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 16/2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1117-prosklisi-se-synedriasi-oe-16-2017 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1117-prosklisi-se-synedriasi-oe-16-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  7/7/2017  

                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2920                                                                                                                                                                                                                             

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτης  μέλος

3)Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος μέλος

4) Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο.

2  Απαλλαγή υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού

3  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 9.404,16 ευρώ του Κ.Α. 25.7131.01 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΕΩΝ πρου/σμού 7.584,00 πλέον ΦΠΑ 24% (Συνολικό ποσό πρου/σμού : 9.404,16 ευρώ.

4  Περί έγκρισης πρακτικών διενέργηθείσης δημοπρασίας εκμίσθωσης παραλιών έως 31-12-2019

5  Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι,ΙΙ και ΙΙΙ και κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνοσμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ πρου/σμού 26.502,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολικός πρου/σμός: 32.863,10 ευρώ)

6  Περί 5ης αναμόρφωσης του Προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

7  Περί ανατροπής αποφάσεων υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους

8  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής της Ρεγγίνε Τάφελ κατά του Δήμου

 

9  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 20-8-2009 προσφυγή της Μαρίας Γιαννακούλη του Γεωργίου.

10  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 24-2-2009 προσφυγή του Νικολάου Κυριαζή του Δημητρίου.

11  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 1-8-2009 προσφυγή της Μελπομένης Βασιλείου του Αναστασίου.

12  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.890,84 ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟΝ ΚΑ 30.30.6662.01 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

13  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ, στον ΚΑ 30.6662.01 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 07 Jul 2017 14:43:48 +0300