ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 09:01

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 15/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  1/12/2016                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5260

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο,  μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή , μέλος

3)Τσουκανά Χριστίνα,  μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο,  μέλος

5) Αναγνώστου Παναγιώτη,  μέλος

6) Καρακατσάνη  Απόστολο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 6 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Kατάρτιση σχεδίου πρου/σμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικον. Έτους 2017 .

2  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Βόλου/ Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων, για την απόκρουση    της αριθμ. 717/2016 ανακοπής του Ιωάννη  Ν. Καλογιάννη   και έγκριση δαπάνης 1.085,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

3  Περί ανατροπής της απόφασης ανάληψης δέσμευσης πίστωσης  ύψους 4.142,30 ευρω με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ από τακτικά έσοδα του δήμου

4  Απόδοση Λογαριασμού - Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής αρ. 0080 Α

5  Περί μείωσης δημοτικών τελών της  κύριας κατοικίας σύμφωνα με την αριθμ. 182/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

6  Περί 7ης Αναμόρφωσης  του  πρου/σμού εσόδων -εξόδων οικον. Έτους 2016

7  Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

8  Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΟΜΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

9  Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΒΟΤΣΗΣ

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 582 φορές