ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 14:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                                Αλόννησος  11/12/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5570

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,  μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ, μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ψήφιση πίστωσης 5.000 Ε σε βάρος του ΚΑ 70.7331.01 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 5.000 ευρω.

2  Ψήφιση πίστωσης 3.720 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.06 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 3.720 ευρω

3  Ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρω  σε  βάρος του 70/6117.03 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΟΣΜΩΝ  πρου/σμού 6.000 ευρω.

4  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

6  Ψήφιση πίστωσης  1.860 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/6117.07 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ πρου/σμού 1.860,00 ευρω

7  Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 7η  αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων  οικονομικού έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου

8  Περί επικύρωσης των πρακτικών Ι  και ΙΙ του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ πρού/σμού 1.320.000 ευρω πλέον ΦΠΑ 24%  συνολικός πρου/σμός  1.636.800 ευρω

9  Περί αύξησης ή μη του τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το έτος 2018

10  Κατάθεση αγωγής κατά κληρονόμων Γ. Κυριαζή για την αποβολή από καταπατηθείσα δημοτική έκταση στην περιοχή Πατητηρίου και ψήφιση πίστωσης 1054,00 ευρω

11  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το έτος 2018

                                                                                                                      

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 442 φορές