ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 12:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/2016 ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                                                         Αλόννησος  21/1/2016

                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ/λου 255

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                     Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Τσουκανά  Μ. Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο

2)Καλογιάννη  Κωνσταντίνο ,  Αντιδήμαρχο

3)Αργυρίου Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

4)Καλογιάννη Θεόδωρο,  Μέλος

5)Σουτζούκη Βασίλειο,  Μέλος

6)Αγάλλου Σμαραγδή,  Μέλος

7)Κυριαζή Μαγδαληνή,  Μέλος

8)Χρήστου Δημήτριο,  Μέλος

9)Τσουκανά Χριστίνα,  Μέλος

10)Βλάϊκο Παναγιώτη, Μέλος

11)Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος

14)Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος

16)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1 / 2016  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκριση  8ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2015

2  Εγκριση       τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων- δαπανών ισολογισμού 3ου τριμήνου 2015

3  Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμο μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οικον. Έτους 2016

4  Τροποποίηση   ετήσιου προγράμματος ενεργειών τουριστικής προβολής του δήμου έτους 2016

5  Περί ανατροπής εκθέσεων ανάληψης δαπάνης οικον. Έτους 2015

6  Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων

7  Λειτουργία εμπορικών  καταστημάτων

8  Εγκριση καταστάσεων   εφημερευόντων φαρμακείων

9  Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. Έτους 2016-2017

10  Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

11  Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΒΟΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

12  Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ

13  Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμο μελών στην επιτροπή παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού

14  Εγκριση 7ης αναμόρφωσης πρου/σμού του Δ.Λ.Τ έτους 2015

15  Εγκριση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης πρου/σμού γ τριμήνου έτους 2015 του ΔΛΤ

16  Εγκριση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης πρου/σμού δ τριμήνου 2015 του ΔΛΤ

17  Αποδοχή παραχώρησης του Ερευνητικού Σταθμού Γέρακα

18  Αντικατάσταση μέλους  στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήμου

19  Χορήγηση άδειας απουσίας στον δημοτικό σύμβουλο Τσουκανά Μ. Παναγιώτη

20  Διαγραφή τελών ύδρευσης   του  Allka  Zinl από τους βεβαιωτικούς καταλόγους

21  Διαγραφή τελών υδρευσης της κ. Καλογιάννη Αθανασίας

22 Δ ιαγραφή τελών υδρευσης  του κ. Αράπογλου Αντώνη

23  Εξέταση  αίτησης του κ. Σπ. Δροσάκη για διαγραφή τελών υδρευσης του Λιμενικού Σταθμού

24  Διαγραφή οφειλής που βεβαιώθηκε εκ παραδρομής

                                                                                                                           

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης

Διαβάστηκε 872 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/2016 ΔΣ