ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 14:33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2017 ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                   Αλόννησος  5/10/2017                                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ/λου 4450

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Παναγιώτη Κ. Τσουκανά, Πρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν.  Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 10 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθληση για όλους περιόδου 2017 -2018

2  Εγκριση  διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2017 και β)διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 922,73 ευρω για την προμήθεια εδεσμάτων γλυκών και αλμυρών, αναψυκτικών κ.λ.π

3  Περί ανατροπής αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους

4  Προμήθεια εδεσμάτων και παράθεση γεύματος εκ μέρους του δήμου στους 70 επισκέπτες της Ομάδας Αιγαίου που θα πραγματοποιήση επίσκεψη στην Αλόννησο από 13  εως 15 Οκτωβρίου 2017 και θα πραγματοποιήση  μικροβιολογικες  εξετάσεις και ιατρεία όλων των ειδικοτήτων πλήν καρδιολογίας. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης 1.250,00 ευρω

5  Εγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Πρωτόκολλο Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

6  Εγκριση του αριθμ. 4367/2-10-2017  Γ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πρου/σμού 15.989,80 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

7  Εγκριση του αριθμ. 4364/2-10-2017 Β Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πρου/σμού 23.002,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

8  Εγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Πρωτόκολλο Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

9  Εγκριση του Α Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

10  Αποδοχή ποσού 6.360,00 ευρω για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Γ κατανομή έτους 2017 από τους Κ.Α.Π   και    Κατανομή  του ποσού  στις σχολικές επιτροπές του δήμου

11  Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016 και 2017

12  Εγκριση του αριθμ. 3628/17-08-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων πρου/σμού 2.417,50 ευρω χωρίς ΦΠΑ 24%

13  Περί διόρθωσης της υπαριθμ. 125/2017 απόφασης του δημοτικου συμβουλίου

14  Εγκριση του αριθμ. 4161/21-09-2017 Β Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 3.487,50 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

15  Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

16  Εγκριση της  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Α Δόσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

17  Εγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

18  Εγκριση 4ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017

19  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

20  γκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 23-9-2017 στα Κυθηρα , στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017 στο Συνέδριο Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έγκριση   δαπάνης και διαθεση - ψήφιση   πίστωσης  1.300 ευρω

21  Εγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας του δημάρχου Π.Βαφίνη στις 14-9-2017  στο Βόλο, Λάρισα και Θεσ/νικη για υποθέσεις του δήμου και έγκριση δαπάνης    και διάθεση ψήφιση πίστωσης 650,00 ευρω

22  Περί αντικατάστασης διαχειριστή μεταφορών για το λεωφορείο ΒΟΕ 7314

23  Περί αντικατάστασης της Θεμελη Φιλίτσας  στην Τουριστική  Επιτροπή του δήμου

24  Εξέταση αίτησης κ. Ελένη Τζώρτζη

                                                                                                                          

                                                                                           Ο  Αντιπρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Δ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστηκε 523 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2017 ΔΣ