Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης από την μείζονος μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο 2.α του νόμου 3852/2010.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης την 14 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

  1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των παρακάτω ενεργειών:

Α) Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού 2024  καθώς και του τεχνικού προγράμματος.

Β) Την συγκρότηση όλων των επιτροπών που προβλέπονται  από τον νόμο για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου.  (Έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών κλπ.)

Γ) Την συγκρότηση του νέου ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Δ) Την συγκρότηση των Σχολικών  Επιτροπών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Ε) Την συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού

Για την απομακρυσμένη σύνδεση των δημοτικών συμβούλων διατίθεται ο σύνδεσμος: https://meet.google.com/wed-tdrs-tnw