Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Εδώ δημοσιοποιούνται οι διαγωνισμοί ανάθεσης έργων, καθώς και οι προκηρύξεις που αφορούν αγορές μηχανημάτων, προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού κ.α.