Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Εδώ δημοσιοποιούνται οι διαγωνισμοί ανάθεσης έργων, καθώς και οι προκηρύξεις που αφορούν αγορές μηχανημάτων, προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού κ.α.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αλόννησος 26-04-2022                                             ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                              Αριθμ.Πρωτ.     1795                               Ταχ. Διεύθυνση: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Τηλέφωνο:2424350201