“Εργασίες συντήρησης στο ΧΥΤΑ”

Στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον χώρο του ΧΥΤΑ Αλοννήσου.

Στα πλαίσια των ενεργειών για την ανανέωση αδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ, έγινε αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού με νέα, τύπου LED, ο οποίος, σημειωτέον, από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ (2009) δεν είχε λειτουργήσει ουσιαστικά ποτέ, αφού λόγω βραχυκυκλωμάτων παρουσιάζονταν συνεχώς βλάβες, οι οποίες και αποκαταστάθηκαν. Ακόμη ελέγχονται-επισκευάζονται-αντικαθίστανται εξοπλισμοί (πυρασφάλειας-μηχανολογικοί κ.λπ.), που πρέπει να είναι σε λειτουργική κατάσταση, εν αναμονή του κλιμακίου ελέγχου για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.