“Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821”

ΘΕΜΑ : «Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821»
ΣΧΕΤ : Το υπ’αριθμ. Πρωτ. 2066/18-3-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΣΠ46ΜΤΛ6-Υ6Υ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων
που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, οι
φετινές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 25η Μαρτίου 2021 , ημέρα Πέμπτη, θα
γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Ως εκ τούτου το φετινό πρόγραμμα εορτασμού, της στο θέμα αναφερόμενης Επετείου
καθορίζεται ως παρακάτω:
1) Γενικός, τριήμερος σημαιοστολισμός από της 8ης πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου μέχρι
τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2021.
2) Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των
καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2021.
ΠΕΜΠΤΗ 25 Μαρτίου 2021
Ώρα 07.30 θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
Ώρα 08.00 ‘Έπαρση Σημαίας
Ώρα 10.00 Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής.
Ώρα 10.30 Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων, από τις Αρχές,
Σωματεία, Συλλόγους κ.λπ., κατά τη καθιερωμένη τάξη και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη
των ενδόξων νεκρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ