Διαβούλευση επί του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου

WMP_DLTA_2023_disclosure_copy

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, αναρτάται σήμερα 19/6/2023 το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του λιμένα Πατητηρίου, ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου. Παρακαλούνται όπως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποστείλουν τις απόψεις/προτάσεις τους σε διάστημα ενός (1) μήνα, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο πριν την υποβολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις θα αποστέλλονται εγγράφως στο e-mail του ΔΛΤΛ: dltalonissos@0578.syzefxis.gov.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.