ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΛΥΦΑ & ΜΗΛΙΑ

Η εγκατάσταση της παραλίας Γλυφά & Μηλιά για την καλοκαιρινή περίοδο 2023 έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το μηχάνημα είναι έτοιμο προς χρήση για το κοινό.

 

παραλία Γλυφά

παραλία Μηλιά