Μιχάλης Καλογιάννης

Μιχάλης Καλογιάννης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας