Θεόδωρος Μαλαματένιας

Θεόδωρος Μαλαματένιας

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού