Δημήτρης Σκιάνης

Δημήτρης Σκιάνης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών