Πολιτικοί Γάμοι

Οι πολιτικοί γάμοι τελούνται από το Δήμαρχο και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το γραφείο πολιτικών γάμων σε ό,τι αφορά την ημέρα και ώρα τέλεσής τους.

Σύμφωνα με το νόμο 3719/2008, οι μελλόνυμφοι υποχρεούνται να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών τους πριν το γάμο. Το επώνυμο των παιδιών μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δυο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να δηλωθούν περισσότερα από δύο επώνυμα.

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού, και που υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ενήλικος. Κάθε μάρτυρας θα χρειαστεί να επιδείξει την ταυτότητά ή το διαβατήριό του, στην περίπτωση που δεν είναι Έλληνας πολίτης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας γάμου διαφέρουν ανά περίπτωση, ανάλογα δηλαδή με το αν οι μελλόνυμφοι είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, κ.λπ. Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο.

Τμήμα Δημοτολογίου – Γραφείο Πολιτικών Γάμων

Κτίριο Δημαρχείου, 1ος όροφος

Τηλ: 24243 50213

Email: dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr