ΚΕΠ

Τo Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έχει ως σκοπό να διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, στοχεύοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διάφορων διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με το δημόσιο τομέα.

Η καινοτομία του ΚΕΠ συνίσταται στο γεγονός ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα, να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Μετά τη σχετική πληροφόρηση, μπορούν στη συνέχεια να υποβάλλουν το αίτημά τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση/εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας παράλληλα τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Με τον τρόπο αυτό, διακινούνται τα έγγραφα, όχι οι πολίτες.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Ε.Π.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει το Κ.Ε.Π., είναι οι ακόλουθες:

 1. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 2. Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 3. Έκδοση αποδεικτικών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Εκκαθαριστικών σημειωμάτων
 4. Έκδοση Πιστοποιητικών Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγύτερων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Περί μη προσβολής/αμφισβήτησης Κληρονομικού Δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου, μη δίωξης ως φυγόποινου, κ.λπ.)
 5. Χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
 6. Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και σύμφωνου συμβίωσης
 7. Χορήγηση βεβαιώσεων (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΕΦΚΑ, κ.λπ.)
 8. Χορήγηση αντιγράφων δημόσιων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης, κ.λπ.)
 9. Διεκπεραίωση μεταβίβασης οχημάτων
 10. Μεταδημοσίευση αποφάσεων
 11. Ανανέωση εγγράφων (άδειας οδήγησης, βιβλιάριου ασθένειας, κ.λπ.)
 12. Διεκπεραίωση θεμάτων στρατολογίας (αναβολή κατάταξης, κ.λπ.)
 13. Διεκπεραίωση εφαρμογών Taxis Net (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων, κ.λπ.)
 14. Έκδοση καρτών (πολιτισμού, ΑΜΕΑ, κ.λπ.)
 15. Διεκπεραίωση διάφορων αιτήσεων (επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας κ.λπ.)

Κ.Ε.Π. Δήμου Αλοννήσου

37005, Πατητήρι, Αλόννησος

Τηλ.: 24243 50320

Εmail: d.alonnisou@kep.gov.gr

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00