Κέντρο Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι κοινωνικές δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α’/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016), ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Μέσω του Κέντρου Κοινότητας οι πολίτες έρχονται σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου και ενημερώνονται για όλα τα επιδόματα που δικαιούνται, καθώς και για όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που τους παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης, οι οποίες και αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και την κοινωνική επανένταξή τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Αλοννήσου, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικότητας, και ειδικότερα τους πολίτες που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, κοινωνικό αποκλεισμό). Ταυτόχρονα, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η αναζήτηση και εύρεση εργασίας, η δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για νέους, η αντιμετώπιση προβλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, η διευθέτηση ζητημάτων νομικού χαρακτήρα, η παροχή μαθησιακής στήριξης σε παιδιά και εφήβους και η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλοννήσου στελεχώνουν μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος και προσφέρει υπηρεσίες διασύνδεσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας παρέχονται δωρεάν.

Με την προσέλευσή τους στο Κέντρο Κοινότητας, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν το ζήτημα για το οποίο χρειάζονται βοήθεια και, μετά την καταγραφή των στοιχείων τους, οι υπάλληλοι του Κέντρου θα τους ενημερώσουν για τη βοήθεια που θα λάβουν είτε από το ίδιο το Κέντρο Κοινότητας, είτε από κάποιον άλλο φορέα.

Κατά την προσέλευσή τους στο Κέντρο Κοινότητας, συνίσταται οι πολίτες να έχουν διαθέσιμο τον αριθμό ΑΜΚΑ τους, ωστόσο, ανάλογα με την περίπτωση, το προσωπικό του Κέντρου ενημερώνει σχετικά τους πολίτες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κτίριο Δημαρχείου, Ισόγειο

37005, Πατητήρι Αλοννήσου

Τηλ: 24243 50208

Email: kkalonnisou@0578.syzefxis.gov.gr

Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 – 15:00