Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Αλοννήσου έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση και ενημέρωση των μητρώων δημοτολογίου και αρρένων σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Τα βασικά ληξιαρχικά γεγονότα, όπως γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, θάνατος, καθώς και οι διορθώσεις και μεταβολές αυτών (π.χ. βάφτιση, υιοθεσία, διαζύγιο, κ.λπ.) δηλώνονται στο αντίστοιχο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι γεννήσεις δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ του τόπου γέννησης π.χ. του μαιευτηρίου
  • Οι γάμοι δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που ανήκει η εκκλησία ή το δημαρχείο, όπου τελέστηκε ο γάμος
  • Τα σύμφωνα συμβίωσης δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ της έδρας του συμβολαιογράφου που το συνέταξε
  • Οι θάνατοι δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που συνέβη ο θάνατος ή στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που θα γίνει η ταφή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Κτίριο Δημαρχείου Αλοννήσου, … όροφος)

37005, Πατητήρι Αλοννήσου

Τηλ.:

Φαξ:

Email:

Popup sample content