Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου Αλοννήσου έχει ως αρμοδιότητα την τήρηση και ενημέρωση των μητρώων δημοτολογίου και αρρένων σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Τα βασικά ληξιαρχικά γεγονότα, όπως γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, θάνατος, καθώς και οι διορθώσεις και μεταβολές αυτών (π.χ. βάφτιση, υιοθεσία, διαζύγιο, κ.λπ.) δηλώνονται στο αντίστοιχο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) στο οποίο πραγματοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι γεννήσεις δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ του τόπου γέννησης π.χ. του μαιευτηρίου.
  • Οι γάμοι δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που ανήκει η εκκλησία ή το δημαρχείο, όπου τελέστηκε ο γάμος.
  • Η ιερολόγηση πολιτικού γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος ή στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που τελέστηκε ο θρησκευτικός γάμος (σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται και η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης του πολιτικού γάμου), με την προσκόμιση της δήλωσης τέλεσης θρησκευτικού γάμου, τα Δ.Α.Τ ή τα διαβατήρια και των δύο συζύγων. Συντάσσεται έκθεση ιερολόγησης και αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
  • Η ονοματοδοσία του παιδιού δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο κατοικίας των γονέων, με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή μόνο του ενός, με την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης του άλλου γονέα, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και το Δ.Α.Τ.
  • Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού ή στο Ληξιαρχείο της ΔΕ όπου τελέστηκε το μυστήριο, με τη δήλωση βάπτισης την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Τα σύμφωνα συμβίωσης  δηλώνονται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλόμενων ή στον τόπο κατοικίας ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους) και υπόχρεοι για τη δήλωση είναι ένας εκ των δύο ή τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
  • Οι θάνατοι δηλώνονται στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που συνέβη ο θάνατος ή στο Ληξιαρχείο της ΔΕ που θα γίνει η ταφή.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Κτίριο Δημαρχείου, 1ος όροφος

37005, Πατητήρι Αλοννήσου

Τηλ.: 24243 502013

Email: dimosalo@0578syzefxis.gov.gr