Βοήθεια στο Σπίτι

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ως προς βασικές ανάγκες της καθημερινής τους ζωής και που στερούνται ενός δικτύου ικανού να στηρίξει τις πρωταρχικές τους ανάγκες. Το Πρόγραμμα καλύπτει επαρκώς βασικές πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων αυτών και συμβάλλει ουσιαστικά στο να μη βιώνουν αισθήματα εγκατάλειψης.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εξασφάλιση βασικών αναγκών σε πολλαπλά επίπεδα και η παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας και αρωγής, που εξασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής και που έχει ως απώτερους στόχους την ενδυνάμωση της ατομικής αυτονομίας, την πρόβλεψη και διαχείριση της μη αυτοεξυπηρέτησης και την επανένταξη του ατόμου στο οικογενειακό πλαίσιο, μέσω της εξασφάλισης καθημερινής, ποιοτικής κατ’ οίκον βοήθειας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στις οικογένειες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η καθημερινή φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Το Πρόγραμμα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και πρακτική στήριξη στην οργάνωση και καθαριότητα του σπιτιού. Στο Πρόγραμμα απασχολούνται συνολικά τρία άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων, μια ψυχολόγος, μια νοσοκόμα και μια οικιακή βοηθός. Η ψυχολόγος έχει τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο του προγράμματος, παρέχει υποστήριξη στα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά ζητήματα και συνδράμει στην εξασφάλιση πιθανής κρατικής οικονομικής βοήθειας (αναπηρικές συντάξεις, οικογενειακά επιδόματα, επιχορηγήσεις, κ.λπ.). Η νοσοκόμα ελέγχει την σωστή εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, σε συνεχή συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό, και φροντίζει για την προσωπική υγιεινή των ατόμων (στις περιπτώσεις κατάκοιτων ασθενών, η φροντίδα της προσωπικής υγιεινής παρέχεται σε καθημερινή βάση). Τέλος, η οικιακή βοηθός ασχολείται με τις οικιακές εργασίες και την ατομική φροντίδα.

Βοήθεια στο Σπίτι

Κτίριο Δημαρχείου, 2ος  όροφος

37005, Πατητήρι Αλοννήσου

Τηλ.: 15050 (εσωτ. 310)

Email: vss@alonissos.gov.gr

Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00