ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ Π.Α.γ.Ο. 2021-2022

ΡΒΛΖΩΨ6-9ΓΡ-Οριστικός-πίνακας-κατάταξης


ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6046/29-12-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑγΟ 2021-2022

9ΣΓΥΩΨ6-ΗΤΗ-Οριστικός-Πίνακας-επιλογής