ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΚΗΡΣΣΕΙ φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πρός τρίτους μη όμορους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19/6/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. , στο Δημαρχείο Αλοννήσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ-ΤΟΥ-ΔΗΜΟΥ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-ΜΕ-ΑΔΑ-60Ρ4ΩΨ6-ΠΟΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ-2023-ΜΕ-ΑΔΑ-ΨΜ3ΣΩΨ6-Ο3Α