Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 9 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110Α’), προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές.

ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλοννήσου είναι:
Καλογιάννη Αικατερίνη (Πρόεδρος)
Αγάλλου Μαρία (Αντιπρόεδρος)
Σκιάνης Δημήτριος (Ταμίας)
Κοντοχρήστου Παναγιώτα (Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου)
Κυριαζή Δήμητρα (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)
Χρονόπουλος Νικόλας – Κων/νος (Διευθυντής Νηπιαγωγείου Αλοννήσου)
Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος)

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλοννήσου

Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

37005, Πατητήρι, Αλόννησος

Τηλ: 24240 65215

Email: sdedna@alonissos.gov.gr