Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 9 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110Α’), προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές.

ΔΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλοννήσου είναι:
Φλωρούς Χρήστος (Πρόεδρος)
Αγάλλου Μαρία (Αντιπρόεδρος)
Σκιάνης Δημήτριος (Ταμίας)
Μαχαιρίδου Μερόπη (Διευθύντρια Γυμνασίου-Λυκείου Αλοννήσου)
Ευσταθίου Αναστασία (Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)
Σκιάνη Ελένη Μαρία (Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας)
Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος)

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλοννήσου

Κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Αλοννήσου

37005, Πατητήρι, Αλόννησος

Τηλ: 24240 65215

Email: sdegla@alonnisos.gov.gr