Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Εδώ παρατίθενται οι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου συστάθηκε βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 67/2004 (ΦΕΚ 57Α/1/27-02-2004), με σκοπό τη διαχείριση θεμάτων λιμένων στο Δήμο Αλοννήσου. Παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κινητικότητα, καθώς και στην απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του (Λιμένας Πατητηρίου)

ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου» αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
  1. Καραμαλής Νικόλαος (Πρόεδρος)
  2. Μαλαματένιας Νικόλαος(Αντιπρόεδρος)
  3. Δροσάκης Σπύρος (Πλωτάρχης ΛΣ)
  4. Κοντοστάθη Σπυριδούλα (αναπλ. Αγάλλου Γεώργιος)
  5. Βλάϊκου Σμαραγδή (αναπλ. Στρουφλιώτης Γεώργιος - Χρήστος)
  6. Βαφίνης Πέτρος (αναπλ. Σκιάνης Δημήτριος)
  7. Μαλαματένιος Θεόδωρος (αναπλ. Καλογιάννης Θεόδωρος)

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου

Κτίριο Δημαρχείου, 1ος όροφος

37005, Πατητήρι

Τηλ: 24243 50217

Emai: dltalonissos@0578.syzefxis.gov.gr