Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου συστάθηκε βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 67/2004 (ΦΕΚ 57Α/1/27-02-2004), με σκοπό τη διαχείριση θεμάτων λιμένων στο Δήμο Αλοννήσου. Παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κινητικότητα, καθώς και στην απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του (Λιμένας Πατητηρίου)

ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου» αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
 1. Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος)
 2. Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος)
 3. Αθανασίου Ζαχαρούλα (Ανθ/ρχος ΛΣ)
 4. Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος πλειοψηφίας)
 5. Μαλαματένιας Θεόδωρος (Μέλος πλειοψηφίας)
 6. Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Μέλος μειοψηφίας)
 7. Τσουκανάς Παναγιώτης (Μέλος μειοψηφίας)
 8. Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος πλειοψηφίας)
 9. Σκιάνης Δημήτριος (Μέλος πλειοψηφίας)
 10. Αγάλλου Μαρία (Μέλος πλειοψηφίας)
 11. Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος μειοψηφίας)
 12. Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος μειοψηφίας)

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου

Κτίριο Δημαρχείου, 1ος όροφος

37005, Πατητήρι

Τηλ: 24243 50217

Emai: dltalonissos@0578.syzefxis.gov.gr

Εδώ παρατίθενται οι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου