Όργανα & Επιτροπές του Δήμου

Δημοτική Επιτροπή

Με αρμοδιότητες σχετικές με την οικονομική λειτουργία του Δήμου και την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής

Περισσότερα

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Με αρμοδιότητες σχετικές με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου

Περισσότερα

 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

Περισσότερα

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Γυμνασίου – Λυκείου Αλοννήσου

Περισσότερα

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση των λιμενικών ζωνών

Περισσότερα