Όργανα & Επιτροπές του Δήμου

Οικονομική Επιτροπή

Με αρμοδιότητες σχετικές με την οικονομική λειτουργία του Δήμου

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Με αρμοδιότητες σχετικές με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου

Εκτελεστική Επιτροπή

Με αρμοδιότητες σχετικές με την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση των λιμενικών ζωνών