Πρόσκληση στην 04/2024 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Αλοννήσου

Για την απομακρυσμένη σύνδεση των δημοτικών συμβούλων στην συνεδρίαση παρατίθεται ο παρακάτω σύνδεσμος:

Σύνδεσμος συμμετοχής στην 04/2024 συνεδρίαση του Δ.Σ.
Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου · 11:00 πμ – 3:00 μμ
Ζώνη ώρας: Europe/Athens
Πληροφορίες για συμμετοχή στο Google Meet
Σύνδεσμος βιντεοκλήσης: https://meet.google.com/crr-rwhx-vxb