«Πρόσκληση σε ΔΕΥΤΕΡΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης (που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο στις 22-1-2024) ,από την μείζονα μειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφο 2.α του νόμου 3852/2010»

https://meet.google.com/una-pfpt-ozq