ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»