Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εδώ αναρτώνται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσης παρατίθενται οι ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις.
Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.: 5770 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος, 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.:5771 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος, 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.: 5772 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1

Live συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται παράλληλα στην επίσημη ιστοσελίδα μας στο facebook.

Live Συνεδριάσεις