Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εδώ αναρτώνται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσης παρατίθενται οι ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις.

Live συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται παράλληλα στην επίσημη ιστοσελίδα μας στο facebook.

Live Συνεδριάσεις