Έντυπα Αιτήσεων

Οι φόρμες και αιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω, μπορούν να κατεβαστούν και να υποβληθούν στην Υπηρεσία του Δήμου και αφορούν διαφορετικές χρήσεις.

Βεβαιώσεις Κτηματολόγιου

Για χρήσεις σε Πολεοδομία, Κτηματολόγιο.

Σημαντικά έγγραφα και φόρμες

Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα παρακάτω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την διευκρίνηση του αιτήματός σας.
Popup sample content