Έντυπα Αιτήσεων

Τις φόρμες και αιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω και που αφορούν διαφορετικές χρήσεις, μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις υποβάλετε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Βεβαιώσεις Κτηματολόγιου

Για χρήση σε Πολεοδομία, Κτηματολόγιο.

Σημαντικά έγγραφα και φόρμες

Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν συμπεριλαμβάνεται στα παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευκρίνηση του αιτήματός σας.
Έγγραφα & Ειδοποιήσεις

link-template-default-old.php
link-template-default-old.php
link-template-default-old.php