Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου Δήμου Αλοννήσου

ΣΟΧ4/2022 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25/07/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) τα

ΣΦΗΟ Δημόσια Διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες

Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αλοννήσου, πραγματοποιήθηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα και με τα

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.: 5770 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, Τις διατάξεις του άρθρου

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος, 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.:5771 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, Τις διατάξεις της παρ.1 του

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος, 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.: 5772 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, Τις διατάξεις του άρθρου