Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου Δήμου Αλοννήσου

“Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων”

“Εγκρίθηκε ομόφωνα στην 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την “Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων

“Ολοκλήρωση εργασιών στις παιδικές χαρές

Στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και ελλείψεων που υπήρχαν έτσι ώστε να δοθούν σε χρήση 3 παιδικές χαρές του Δήμου

“Δήμος Αλοννήσου και Πρόγραμμα LIFE”

Ο Δήμος Αλοννήσου είναι ένας από τους 5 πιλοτικούς νησιωτικούς Δήμους της χώρας, όπου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην

“Ανακοίνωση Δημάρχου Αλοννήσου”

Αγαπητοί συνδημότες, επαγγελματίες, φίλοι, Όπως ενδεχόμενα έχετε γνώση, ολοκληρώθηκε η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διακομιδής του συνανθρώπου μας και ασθενούς με Covid-19 από την Αλόννησο

“Ορισμός Διαχειριστή Covid-19 & Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος/ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΟ Δήμαρχος ΑλοννήσουΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ – 114Α/8-6-2006) Τις διατάξεις του άρθρου 58

Popup sample content