Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου Δήμου Αλοννήσου

Διαβούλευση επί του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, αναρτάται σήμερα 19/6/2023 το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του λιμένα Πατητηρίου, ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου.

ΣΟΧ4/2022 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25/07/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαμβάνει: 1) τα

ΣΦΗΟ Δημόσια Διαβούλευση – Συμμετοχικές διαδικασίες

Παρουσίαση ΣΦΗΟ – έκφραση απόψεων φορέων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Αλοννήσου, πραγματοποιήθηκε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα και με τα

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.: 5770 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, Τις διατάξεις του άρθρου

Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2022 υπαλλήλου του Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος, 14/12/2021 Αριθ. Πρωτ.:5771 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αλοννήσου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, Τις διατάξεις της παρ.1 του