ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΟΧ1_2022_ΕΦΗΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.-ΣΟΧ-1_2022_teliko

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-10.06.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ_A1_22_EL_GR-ΣΟΧ-ΣΜΕ-14_3_2022

pararthma_glwssomatheias__Α2_1_2022_el_GR