Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου συστάθηκε βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 67/2004 (ΦΕΚ 57Α/1/27-02-2004), με σκοπό τη διαχείριση θεμάτων λιμένων στο Δήμο Αλοννήσου. Παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κινητικότητα, καθώς και στην απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του (Λιμένας Πατητηρίου

 

ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου» αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος

Βαφίνης Πέτρος

Αντιπρόεδρος

Καλογιάννης Μιχαήλ

Μέλη

Αθανασίου Ζαχαρούλα (Ανθ/ρχος ΛΣ)

Καλογιάννη Αικατερίνη  (Μέλος πλειοψηφίας)

Μαλαματένιας Θεόδωρος  (Μέλος πλειοψηφίας)

Κοντοστάθη Σπυριδούλα  (Μέλος μειοψηφίας)

Τσουκανάς Παναγιώτης  (Μέλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος πλειοψηφίας)

Σκιάνης Δημήτριος (Μέλος πλειοψηφίας)

Αγάλλου Μαρία (Μέλος πλειοψηφίας)

Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος μειοψηφίας)

Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος μειοψηφίας)

Popup sample content